Kirkevergestillingen annonsert torsdag 11.1

Stillingen som daglig leder - kirkeverge blir ledig fra 1. juli, når Per O. Johansen slutter. Stillingen blir annonsert torsdag 11.1 i Aftenposten og Drammens Tidende, og i Vårt land fredag 12.1.  Her kan du se annonsen.
Sist oppdatert: 11.01.2007
Skrevet av: Bent A. Møller