Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Dåp av større barn og voksne

Det er en del mennesker som av ulike grunner ikke blir døpt som barn. I den første kristne kirken fantes det mest voksendåp. Det er aldri for sent til å bli døpt hvis en ønsker det. Vi døper med jevne mellomrom både store barn, ungdommer og voksne.

Hvis du er usikker på om du skal døpe ditt barn eller lurer på om du vil bli døpt selv, kan du ta kontakt med prestene. Vi drøfter gjerne dette med deg og kan tilby trosopplæring og innføring i den kristne tro også for voksne. Dåpen er forutsetningen for medlemskapet i kirken.

På samme måte som det går an å bli døpt som voksen, kan man også bli konfirmert som voksen.

Foto: Oslo bispedømme