Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Hvordan melde til dåp i Tangen kirke

Hvis du har spørsmål om når og hvordan du kan få til dåp kan du ta kontakt med oss på menighetskontoret.

Du kan også gå inn på min kirkeside.no og melde opp ditt barn til dåp på den søndagen du ønsker. Da får vi alle opplysninger vi trenger. Elektronisk påmelding til dåp gjøres her. Hvis du synes det er vanskelig eller vil gjøre det personlig, kommer du innom menighetskontoret i Knoffs gate 2 i kontortiden og skriver en dåpsmelding på papir.

Dette må være i orden før du kan melde en dåp:

 

Barnet navn – fødselsdato og dåpsdato.

Navnet må være godkjent av Folkeregisteret før barnet døpes.

Fødselsattesten som du får fra Folkeregisteret tar du med til oss ved melding av dåp. For å få fødselsattesen fra Folkeregisteret, med du sende navnvalgsskjema til Folkeregisteret.

Du kan ha mellom 2 og 6 faddere.

En fadder skal være over 15 år og tilhøre Den norske kirke, eller andre kristne som anerkjenner dåpen. Minimum 2 faddere må være tilstede ved dåpen. Ofte kan det være vanskelig å bestemme seg for faddere. Det er kanskje mange du kan tenke deg til denne viktige oppgaven. Og mange har lyst. Kirkens syn er at faddere skal være vitner til dåpshandlingen. Samtidig påtar de seg et medansvar for å gi barnet en kristen oppdragelse. I dette ligger det også at fadderne lover å be for barnet. Fadderne skal sammen med foreldre og menighet hjelpe barnet til å leve og vokse opp i em kristen tro. Det er en stor og viktig oppgave en fadder får.
 

Presten som skal døpe barnet har en samtale med familien for å hilse på den nye verdensborgeren og forberede dåpen. Samtalen kan foregå enten i hjemmet eller på kontoret. Presten tar kontakt for å avtale tid.

Dåpskjole med luer Tangen kirke

Tangen kirke har dåpskjole til utlån.