Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Høsttakkefest med 4 åringer og Drammen Filipino Dance Group

Tips en venn Info Printvennlig versjon
Dato / tid: 21.10.2018 kl. 11.00
Sted: Åssiden kirke
Beskrivelse:    
Denne søndagen feirer vi Høsttakkefest. Dette
blir en stor festgudstjeneste i samarbeid med
barna i menigheten. Fire åringene har sin
kirkehelg, og vil få utdelt 4 års-boka i guds-
tjenesten.

Gudstjenesten ledes av Dag Kaspersen, Bernt
Nordkil, Trond Akerø-Kleven, Gem Tindvik og
Drammen Filipino Dance Group.

Solidaritetsgudstjeneste nov 2013-008

Gudstjeneste for små og store i Åssiden kirke. Søndagens storsamling i lokalkirken samler menigheten på tvers av generasjoner, kulturer og sosiale skiller. Drammen Filipino Dance Group har sitt faste øvingssted i Åssiden kirke. Derfor er de også ofte med og leder gudstjenesten i kirken vår. Foto fra en festgudstjeneste med dans av DFDG.

Dag prest forteller en historie

Fra en gudstjeneste med mange barn i Åssiden kirke. 

Skyss til og fra kirken kan ordnes ved å ringe menighetskontoret fra kl 10.00 søndag morgen, tlf 32989208

Velkommen til Jubileumsgudstjeneste i Åssiden kirke

Skrevet av: Dag Kaspersen