Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Viktig informasjon om kirkevalget 2009

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Logo kirkevalget 2009 farge

Kirkevalget i Drammen
Kirkevalget er todelt. Man kan avgi to stemmer. En ved menighetsrådsvalget og en ved bispedømmeråds-/kirkemøtevalget. Menighetsrådet er det folkevalgte organ som styrer hver menighet. Bispedømmerådets oppgaver er særlig knyttet til: Kirkerettslig forvaltningsmyndighet, arbeidsgivermyndighet overfor prester, tiltaks- og samarbeidsorgan innen bispedømmet samt vedtak som fattes på det årlige kirkemøtet.


Manntallslister
Legges ut til alminnelig ettersyn fra 10.8-11.9 på kirkekontoret, Bragernes torg 6. (Manntallet er en fortegnelse over alle personer som har stemmerett i soknet.)

Forhåndsstemming (Gjelder både menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg.) Ta med legitimasjon.
Kirkekontoret, Bragernes torg 6. 10.8-11.9 kl. 8-15, torsdag til kl. 17. 
Åssiden menighetskontor 11.8-11.9, tirsdag - fredag kl. 10-15.
Tangen kirke 30.8 etter gudstjenesten.

Kirkevalget vil foregå til samme tid og på samme sted (samme bygning) som stortingsvalget. (Unntatt Åssiden som søndag har valget i Åssiden kirke.)

Oversikt over tidspunkt og sted for valget her.

Valgkort
Blir sendt ut til alle stemmeberettigede. Kortet vil inneholde opplysninger om stemmerett, tid og sted for valget og noe annen informasjon.
Utsendelsen er en mulighet for dem som er oppført på feilaktig grunnlag til å rette feil i medlemsregisteret. (Personer som ikke er døpt, som er tidligere utmeldt eller ikke er medlem av Den norske kirke)
Medlemmer av den norske kirke som ikke mottar valgkort, må henvende seg til kirkekontoret, Bragernes torg 6, tlf. 32 21 12 00 for å få rettet feilen. (Dette kan ha flere årsaker. Har man f.eks flyttet i den senere tid, vil ikke det bli fanget opp.)
Man har rett til å avgi stemme selv om man ikke har mottatt valgkort eller ikke står oppført i manntallet på valgstedet. 

Valgkandidater
Hver enkelt menighet har sin egen presentasjon av sin kandidatliste. Se hver enkelt menighets hjemmeside eller deres menighetsblad (det finnes også link til pdf-fil for menighetsbladet på hjemmesiden).  Ingen menighet har flere kandidatlister, slik at det er kun mulighet for å endre sammensetningen på hvem som blir medlemmer, varamedlemmer, og hvem som ikke blir valgt på den foreliggende listen. Det er imidlertid fullt mulig å tilføye navn som ikke allerede står på listen. Se forøvrig reglene på valgkortet.

Mer om kirkevalget: www.kirken.no/valg