Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

To prester tilsatt i Drammen

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Tunsberg bispedømmeråd tilsatte i sitt møte 18.12.08 to nye prester i Drammen prosti. 

Anne Grete Listrøm (født 1966) er tilsatt som sokneprest i Drammen prosti med særskilt tjenestested Tangen sokn.
Hun er nå kapellan i Tangen.

Per Erik Karlsson Brodal (født 1979) er tilsatt som kapellan i Drammen prosti med særskilt tjenestested Bragernes sokn. 
Han er nå sokneprest i Lånke, Nidaros bispedømme.

De tilsatte har ikke bekreftet at de tar imot stillingene.