Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Gud i Drammen

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Ansatte og folkevalgte i Den norske kirke i Drammen var samlet til konferanse på Bolkesjø hotell fra 7.11 til 8.11.08.
Konferansens overskrift var: Gud i Drammen.

IMG_2068
Foto: Harald Dahl

Fredag 7.11 til lørdag 8.11 var ansatte og medlemmer av menighetsråd og fellesråd i Den norske kirke i Drammen samlet til konferanse på Bolke­sjø hotell. Dette var en oppfølging av tilsvarende arrangement i 2006. Otto Hauglin hadde også denne gangen hovedansvaret for gjennomføringen. 

Konferansens tema var:
GUD I DRAMMEN
Kirkens nærvær, tilgjengelighet og tjenester

Målet for konferansen var formulert slik:
Å oppleve utfordringer - Bli inspirert - Få idéer - Se konkrete opp­gaver.

Konferansen ble innledet med visning av en nylaget film med tittel Møteplass for Gud og hvermannsen. Deltakerne ble så plassert i grupper sammensatt på tvers av menighetene. Fredag skulle gruppene foreta en vurdering utfordringer for kirken i Drammen. Lørdag ble svarene presentert og man fikk kommentarer fra et panel som bestod av menighetsrådsmedlemmer og ansatte. Dessuten var Dankert Freilem hyret inn som utfordrer og en som kunne se kirken på litt avstand. Det ble også tid til innlegg fra andre i salen. Mange gode idéer og ønsker ble presentert. Dankert Freilem sørget for å få opp temperaturen med sine innlegg. Han etterlyste bl.a. mer synlighet og tydelighet fra Den norske kirke i i media og ellers i byen. Freilems tanker var helt sikkert nyttig å ta med seg for deltakerne. Lørdag var det også satt av tid til gruppearbeid med deltakelse av stab og menighetsråd i hver menighet. Drammen Kirkelige Fellesråd og dets administrasjon hadde egne grupper.

IMG_2065
Foto: Harald Dahl                  Panelet med fra venstre: Dankert Freilem, Turid Skatrud, Skoger menighetsråd, 
Stian Trogstad, Åssidem menighetsråd, Marie Ruud, Strømsø menighet og Ivar Flaten, Fjell menighet.

Konferansen ga deltakerne anledning til å bli bedre kjent og til å utveksle idéer og erfaringer. Det sosiale aspekt skal ikke undervurderes. Lørdag ettermiddag returnerte deltakerne så til Drammen. Mange inspirert, noen provosert og noen kanskje med ønske om å prioritere litt annerledes i arbeidet.

Oppsummeringsdokument etter konferansen finner du her.