Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Kristuskransen i Drammen prosti

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

KristuskransenDen svenske biskopen Martin Lønnebo har vært opptatt av kirkens viktigste spørsmål. Ifølge ham, er ikke det viktigste spørsmålet hvordan vi kan få flere mennesker til kirken. Det viktigste er at vi som er der finner oss selv, og Gud! Som hjelp på vandringen har han laget en krans, en Kristuskrans.
Den kan brukes til undervisning, bønn, meditasjon, refleksjon, og inspirasjon. For enkeltmennesker og grupper.
Tunsberg bispedømme har kjøpt en kunstinstallasjon til Kristuskransen. Torill Glimsdal har malt akvareller og skrevet tekster. Anthony Wooden har smidd stativ til bilder og perler. 

Installasjonen vil turnere i Drammen prosti høsten 2008 etter følgende program:

Bragernes kirke: 15.8. - 1.9.
Åssiden kirke 1.9. - 15.9.
Konnerud kirke: 15.9. - 29.9.
Strømsø kirke: 29.9. - 15.10.

Hver av de fire menighetene lager program for sine to uker. Her er det også åpne arrangement. De menighetene som ikke får låne installasjonen, står fritt til å besøke de andre kirkene, eller be om å få legge egne arrangement i en annen menighet.

Bragernes menighet inviterer til:
• Åpen kirke mandag til fredag fra kl 12-15 i uke 34 og 35
• Høymesse 17., 24. og 31. august med fokus på Kristuskransen

Åssiden menighet inviterer til:
• Åpen kirke med middagsbønn tirsdag 2. og 9. sept. kl 13-15
• Høymesse 7. og 14. september med fokus på Kristuskransen

For mer informasjon, se menighetsbladet, eller www.kirken.no/tunsberg

Bøker og perler til Kristuskransen får du kjøpt hos Bok og Media.