Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Kvinnenes internasjonale bønnedag sist fredag

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Kvinnenes internasjonale bønnedag var i år 7. mars 08, med formiddagssamling i Baptistkirken og kveldssamling i Landfalløya kapell.

Frelsesarmeen

En komité bestående av medlemmer fra forskjellige kirkesamfunn i Drammen planlegger et opplegg, hvert år, til en felles bønnedag. Selve innholdet for bønnedagen, det enkelte år, forberedes av en kvinnegruppe som er tilsluttet den internasjonale World Day of Prayer- komiteen. I år var det kvinner fra Guyana som hadde laget opplegget, dvs. forslag til bibeltekster, sanger og bønner. Mottoet for dagen var ”Visdom fra Gud gir ny innsikt”.

Astrid B. BayeganI formiddagssamlingen i Baptistkirken var mange av byens menigheter representert. Kaye Westeng fra Bragernes var en av tekstleserne. Andakten var ved prost Astrid Bjellebø Bayegan. Musikk/sang ved Frelsesarmeen – flott korsang og feiende strengemusikk. 

Baptistkirken har gjennomgått store bygningsmessige forandringer de senere år. Kirkerommet har fått en nydelig utsmykking med glassmaleri og en rommelig menighetssal m.m. som har blitt fullført takket være en fantastisk dugnadsinnsats av frivillig menighetslemmer. Til årets bønnesamling spilte Jan Jørgen Skarre på et velklingende orgel som også er nyanskaffet. Formiddagssamlingen i Baptistkirken ble avsluttet med nydelig bevertning.

Kveldssamlingen ble avholdt i Landfalløya kapell. Det var trykket opp et spesielt program med bønner som ble framført av deltagere fra forskjellige menigheter. Sokneprest Kristin Fæhn ledet møtet og holdt andakt. En gruppe fra Drammens Damekor bidro med vakker sang i to avdelinger. 

K.BØNNEDAG-ROUM OG kRISTIN
Til venstre sokneprest Dag Arne Roum, til høyre sokneprest Kristin Fæhn.

Som avslutning på bønnedagen ble det servering av kakao og nybakte boller og det ble da tid til en prat som ga mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. Feiringen av den årlige Kvinnenes internasjonale bønnedag gir en fin anledning til å styrke det økumeniske fellesskap i byen vår. 

Kaye i samtale m.fl
Kaye Westeng (til høyre) fra Bragernes menighet, i samtale med andre kvinner.

Tekst/foto: Bjørg Evensen, Bragernes menighet.