Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Bilder fra velkomstgudstjenesten for Ivar Nygård

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Torsdag 11. oktober var det velkomst for kirkeverge Ivar Nygård i Bragernes kirke. Rammen var en musikkgudstjeneste med barn og unge, og det var i høy grad barna som preget gudstjenesten. Som bildene viser skortet det ikke på musikkglede og barn som utfoldet seg gjennom sang og dans. Kor fra flere av menighetene deltok, og hadde innslag både enkeltvis og samlet. Kirkeverge Ivar Nygård ble ønsket velkommen av fellesrådsleder Benita Christenensen. Prost Astrid Bjellebø Bayegan ledet forbønnen for den nye kirkevergen. Etter gudstjenesten var det lett servering i menighetshuset, hvor menighetenes barne- og ungdomsarbeid ble kort presentert.

 

_IGP6417
_IGP6429 _IGP6431
_IGP6433 _IGP6437
_IGP6446 _IGP6447
_IGP6455 _IGP6458
_IGP6476 _IGP6484
_IGP6447 _IGP6477

_IGP6486