Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Startside

Festgudstjeneste 25.august

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

 

Velkommen til Fjell kirke søndag 25.august kl. 11.00! I rammen av at kirken feirer 35-årsjubileum skal vår nye sokneprest Christoffer Tjelle innsettes i tjenesten på festgudstjenesten denne dagen. Samtidig vil Ivar Flaten takkes av som en viktig og avholdt sokneprest siden 2006, men Ivar fortsetter som dialogprest og daglig leder for Kirkelig Dialogsenter med tilhold i Fjell kirke. Vi feirer også at vår diakon, Signe Myklebust, også har fått stilling som integreringsdiakon i Drammen prosti med fast base i Fjell kirke. Halldis Kirkeng og Skaiste Arvan - to dyktige solister - deltar med sang. Prost Kjell Ivar Berger foretar innsettelsen. Ellers medvirker menighetens ansatte og frivillige.

Det er mye å feire og mye å være takknemlig for i Fjell kirke! Vi håper du vil komme og være sammen med oss denne dagen! Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere, frivillige og venner av Kulturkirken Fjell spesielt velkommen! Etter gudstjenesten blir det servering av kaffe og kaker, hilsener, prat og kulturinnslag frem til senest kl. 14.00.

 

 

 

Mer om bakgrunn for feiringen:

I år er det 35 år siden Fjell kirke stod ferdig. I årene som har gått har kirken utviklet seg til å få en betydningsfull rolle i lokalmiljøet. Kulturkirken Fjell er et begrep i byen med sitt tydelige fokus på religionsdialog, kultur, frivillighet og diakoni. Kirkens orgel er 10 år gammelt, og også dette markeres denne søndagen.
En helt sentral person i Fjell kirke er Ivar Flaten. Han begynte som prest i 2006, og har gjennom sine 13 år i Fjell bygget opp et omfattende dialogarbeid i lokalmiljøet og i byen. I fjor ble arbeidet utvidet gjennom opprettelsen av Kirkelig Dialogsenter Drammen, hvor Flaten er daglig leder og dialogprest for Tunsberg bispedømme. Senteret har sine lokaler i Fjell kirkes underetasje. Hans tid som sokneprest er altså over. Dette vil bli markert i kirken på søndag 25. august kl. 11.00. -Tiden som sokneprest på Fjell har vært svært givende og jeg er veldig takknemlig for å kunne fortsette kultur- og dialogarbeid sammen med stab og frivillige medarbeidere i Fjell kirke, sier Flaten.
Samme dag blir menighetens nye sokneprest innsatt. Christoffer Tjelle har vikariert i stillingen det siste året, og kjenner derfor menigheten godt. – Jeg vil jobbe hardt for at kirken og menigheten fortsatt kan være et åpent og inkluderende møtested, ikke bare for kirkemedlemmene våre, men for hele lokalmiljøet, sier Tjelle.
Og Fjell kirke er virkelig et møtested for mange. Hver uke fylles lokalene med barn, ungdommer og voksne til musikktilbud, middagsservering, lunsjkafé for skoleungdom, aerobictrening, gudstjeneste og mer til. Jevnlig er det også konserter og andre kulturtilbud. Diakon Signe Myklebust er sentral i mye av arbeidet som gjøres i Fjell kirke. Fra i sommer er stillingen som diakon utvidet til 100%, og i tillegg til de vanlige diakonale oppgavene i menigheten, vil Signe nå få et spesielt ansvar som byens første integreringsdiakon. – Jeg har et særskilt engasjement for å bygge åpne og inkluderende fellesskap og møteplasser på tvers av kulturelle og religiøse forskjeller. Det har Fjell kirke lykkes godt med, og jeg synes det er veldig flott å få bruke enda mer arbeidsinnsats på dette arbeidet og håper det blir til glede for hele byen, sier Signe. Også denne utvidede stillingen vil bli feiret på søndag.

Fornyelse og vekst preger arbeidet i Fjell kirke. På søndagens feiring er alle samarbeidspartnere og venner av Fjell kirke hjertelig velkommen. 

 

Festgudsteneste i Fjell kirke