Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

BISPEVISITAS I SKOGER OG KONNERUD 12. - 16. SEPTEMBER

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

 

 
Biskop Laila R DahlDet er lenge siden vi har hatt i Skoger og Konnerud. Men nå kommer biskop Laila Riksaasen Dahl på visitas 12. – 16. september. Programmet er lagt opp med tanke på at biskopen skal få et inntrykk av prestegjeldet gjennom å møte ulike sider ved de to sognene. Barn og unges oppvekstvilkår vil bli belyst ved ulike innslag. Eldreomsorgen i prestegjeldet blir tema under en arbeidslunsj på Konnerud Bo- og servicesenter. Selvsagt skal biskopen ha møte med de to menighetsrådene og med ordføreren. Men det blir også åpne møter hvor alle er hjertelig velkommen til å delta. I Skoger kirke er det ”Toner og tekster til ettertanke” onsdag 12.sept. kl.19.00 med etterfølgende visitaskveld som menighetsrådet styrer. Da blir det også noe å bite i. I Konnerud kirke blir det visitaskveld torsdag 13. sept. Kl.19.00. Da er menighetsrådet vertskap.
Søndag 16. sept. Kl.11.00 er dere alle invitert til felles visitasgudstjeneste for Skoger og Konnerud m/visitasforedrag i Konnerud kirke. Det blir en skikkelig festgudstjeneste med tale av biskopen, deltagelse av prosten, begge prestene, kantorene og korsang. Kirkekaffen blir ekstra god denne dagen!
 

 

 

 

VISITASPROGRAM

 
ONSDAG 12. september
 
08.45 – 09.00: Andakt i Konnerud kirke
09.00 – 09.30: Velkomstkaffe med stab i Skoger og Konnerud
09.45 – 10.30: Medarbeidersamtale
11.00 – 11.30: Andakt på Konnerud Bo- og Servicesenter
11.35 – 12.15: Arbeidslunsj
12.30 – 14.00: ”Barn og unges oppvekstvilkår”.
14.15 – 14.45: Konnerud menighetsbarnehage
14.50 – 15.20: Tjenestesamtale
15.30 – 17.45: Middag
18.00 – 18.45: Møte med Skoger Menighetsråd
19.00 – 21.30: Visitasaften i Skoger kirke + annet lokale
                      ”Toner og tekster til ettertanke” i kirken, samt innvielse av Cembalo. 
                       Deretter er menighetsrådet vertskap.
 
TORSDAG 13. september
08.30 – 09.15: Skoger skole, klassebesøk
09.15 – 09.45: Møte med lærere ved Skoger skole
10.00 – 10.45: Medarbeidersamtale
11.00 – 11.45: Skolegudstjeneste, Hallermoen skole deltar
11.50 – 12.50: Lunsj
13.00 – 13.30: Tjenestesamtale
13.40 – 14.10: Tjenestesamtale
14.30 – 16.45: Middag
17.00 – 17.40: Besøk på korøvelse: Minigospel og Barnegospel
17.45 – 18.45: Møte med Konnerud Menighetsråd
19.00 – 21.30: Visitasaften i Konnerud kirke. Menighetsrådet er vertskap.   
                      Biskopen kåserer.
 
FREDAG 14. september
09.00 – 10.00: Spørretime. Svensedammen ungdomsskole, 10. klassetrinn
10.15 – 10.45: Tjenestesamtale
10.55 – 11.25: Visitas av Kirkebøker på Kirkekontoret
11.30 – 13.00: Lunsj med ordfører i Storstuen, Rådhuset
 
SØNDAG 16. september
11.00: Visitasgudstjeneste m/visitasforedrag i Konnerud kirke.
            Biskopen, prosten, begge prestene, begge kantorene,
            ”Chorisma” og KoS Ten-Sing medvirker. Nattverd. Kirkekaffe.
 

.