Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Menighetsrådsvalg 2007

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Symbol menighetsrådsvalg 2007Valg i tre menigheter
Det er menighetsrådsvalg i tre av våre menigheter i høst: Bragernes, Fjell og Konnerud
Bragernes hadde valg søndag 9. og mandag 10. september (samtidig med kommunevalget). 
Fjell skal ha valg søndag 14. og søndag 21. oktober. 
Konnerud har valg søndag 21. oktober
Valgene foregår i kirken etter gudstjenesten.

Alle medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet, har fylt 15 år (Fjell), 18 år (Konnerud) innen 31.12.07 og ikke er fradømt stemmeretten, kan stemme. Hver velger har like mange stemmer som antall kandidater som skal velges. 
På Fjell skal det velges tre faste medlemmer og fem varamedlemmer. Det betyr at hver velger har åtte stemmer til rådighet.
PÅ Konnerud skal det velges fire faste medlemmer og fem varamed­lemmer. Her har hver velger ni stemmer til rådighet.

Forhåndsstemme
Det blir anledning til å forhåndsstemme på Kirkekontoret fra mandag 1.10 til fredag 12.10. 

Kirkelig manntall
Fra mandag 17. september er det mulig å kontrollere at man er ført opp i det kirkelige manntall. Dette kan gjøres på Kirkekontoret, Bragernes torg 6. Tlf. 32 21 12 00. Alle stemmeberettigede medlemmer av Den norske kirke skal være innført i det kirkelige manntallet.

Endringer på stemmeseddelen
Følgende endringer kan gjøres på stemmeseddelen:
1 Kumulere navn (Gi kandidaten en tilleggsstemme) ved å:
Skrive navnet en gang til
Skrive kum ved navnet
Sette kryss ved navnet
Man kan kumulere så mange man vil, men man må huske at for hver kandidat som kumuleres, ”bruker man opp” to stemmer. 
2 Stryke navn. Man kan stryke så mange kandidater man vil. 
3 Endre rekkefølgen på navnene (gi kandidaten nytt nummer)
4 Sette inn nye navn og angi hvor på listen navnet skal stå

Kumulering av navn man selv fører opp på listen, godtas ikke.

Her finner du mer informasjon om menighetsrådsvalg.