Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Forandringsvår

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Temagudstjenester om det å bli forandret i Strømsø kirke

Forandring er temaet som Strømsø menighet utforsker i sine kveldsmessene vår 2018. Strømsømessene foregår hver siste søndag i måneden kl. 18.00. Kirkekaffe fra 17.30. Vi har en forsangerguppe, noen ganger band og moderne rytmisk musikk. Gudstjenestene er enkle å følge med på også for dem som ikke er i kirka så ofte. Noen ganger er prekenen en dialog. Gjester denne våren er blant annet Inger-Lise Myhre Guttormsen, sykehusprest i psykiatrien og jordmor Cathrine Trulsvik. Sammen prøvervi å forstå hvordan det er å bli forandret. Velkommen!