Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Verdig markering av kirkesjefens avgang

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Når Per Ottar Johansen den 1. juli blir pensjonist, er en 
epoke i Den norske kirke i Drammen over. Det var det 
som ble markert søndag i gudstjenesten i Bragernes 
kirke og ved kirkekaffen i menighetshuset.

I tillegg til dem som er nevnt under, talte Jørn Fevang på vegne av 
de ansatte. Han takket kirkesjefen spesielt for det som er gjort for å 
ta vare på kirkebyggene, for arbeidet som er gjort for å oppgradere 
orglene i byen og for det medmenneskelige. Prost Astrid B. Bayegan 
tok utgangspunkt i kirkesjefens personlige egenskaper: Han er alvorlig
når saken krever det, men smilet og latteren er aldri langt unna. Han 
har hatt et godt humør og evne til å se muligheter også når det ser 
mørkt ut, og han har vært en tydelig leder. Byens begravelsesbyråer 
var representert og overrakte gave. Det var også hilsener og takk fra 
gode kolleger. Byens politikere var også representert, ved siden av 
ordfører Tore Opdahl Hansen.

Avskjed POJ 1
Per O. Johansen leste en av dagens tekster under gudstjenesten i 
Bragernes kirke.

Avskjed POJ 2
Påtroppende kirkeverge i Drammen, Ivar Nygård hadde med seg 
musikervenner. De underholdt med friske toner.

Avskjed POJ 3
Ordfører Tore Opdahl Hansen hilste fra Drammen kommune. Han 
takket for godt samarbeid, og understreket hvor viktig det er å ta vare 
på sine verdier, slik kirkesjefen har sørget for med kirkens bygninger.

Avskjed POJ 4
Stiftsdirektør Stein Unneberg hilste fra bispedømmekontoret i 
Tønsberg. Han påpekte at Per O. Johansen har vært en sterk leder, og 
at det kanskje har vært nødvendig. Ikke minst når man befinner seg i en 
struktur der prestene har én arbeidsgiver, mens alle de andre 
kirkeansatte sorterer under kirkelig fellesråd.

Avskjed POJ 5
Fra venstre: Anne Lise Johansen, Per O. Johansen, Tore Opdahl Hansen,
Astrid B. Bayegan og Stein Unneberg.

Avskjed POJ 6
Gode medarbeidere ved kirkekontoret.

Avskjed POJ 13
Familien var med.

Avskjed POJ 14
Mange hadde, tross sommervarmen, tatt veien til menighetshuset.
Avskjed POJ 15

Avskjed POJ 7
Kirkesjefens kone, Anne Lise Johansen, holdt en personlig og varm
tale. Hun viste til den oppfatning mange har av kirkesjefe som 
en utålmodig mann, og kunne fortelle at han hjemme er svært tålmodig.
Hun siterte fra Gud signe vårt dyre fedreland: Så vakta oss Gud, så 
me kan bu i heimen med fred og hyggja!
De ser nå fram til å få noen 
gode og fredelige år som pensjonister.

Avskjed POJ 8
Sokneprest i Tangen, Ånund Hardang talte vittig. Han hilste og takket 
fra Tangen menighet. Per O. Johansen tilhørte i en årrekke Tangen 
menighet. Han var bl.a. menighetsrådsleder der og bidro avgjørende 
til at Tangen menighet fikk sitt etterlengtede tilbygg til kirken.

Avskjed POJ 9
Kirkesjef i Asker, Marianne Uri Øverland hilste fra gruppen av 
kirkeverger i de største kommunene i landet.

Avskjed POJ 11
Mange ville takke Per O. Johansen for det han har gjort og for den 
han har vært. Selv benyttet han anledningen til først og fremst å 
takke sin Gud for alt han har fått utrette og være.

Avskjed POJ 10
Benita Christensen, leder for Drammen Kirkelige Fellesråd talte 
på vegne av Fellesrådet. Hun rettet en stor takk til Per O. Johansen 
for det han har utrettet og for et godt personlig samarbeid.