Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Økumenisk pinsefeiring

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

De fleste kirkesamfunn i Drammen deltok sammen med Den norske 
kirke i den økumeniske høymessen 2. pinsedag. Fellesgudstjenesten 
ble på grunn av regn holdt i Bragernes kirke, men det la ikke noen
demper på gleden over å kunne markere pinsen sammen. Dette 
arrangementet understreker at man står sammen om det 
viktigste; troen på Kristus.

Prosesjon 2. pinsedag 07
Fra inngangsprosesjonen.

Per A. Dahl
Per Arne Dahl, kjent prest og forfatter, var dagens taler. Han talte
inspirerende og inkluderende om pinsen.

Lovsanggruppe 2. pinsedag
Lovsangsteam fra Drammen Kristne Senter hadde flere innslag under
gudstjenesten.

Nattverd 2. pinsedag 07
Det var fullt foran stasjonene for utdeling av nattverd.

Kirkekaffe 2. pinsedag 07
Det var også antydning til kø foran kaffebordet i menighetshuset etter
gudstjenesten.

Kirkekaffe 2. pinsedag 07.-2
Mange benyttet sjansen til å slå av en prat med gamle kjente.

Kirkekaffe 2. pinsedag 07.-4
Det var fornøyde mennesker å se overalt. Tydeligvis setter mange 
pris dette tiltaket som viser at kristne kan stå samlet og vise enhet.
Kirkekaffe 2. pinsedag 07.-1