Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Fastetiden 2018

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Bli med på en kontemplativ praksis i fastetiden 2018!

Etter Kristus (under Areopagos) setter opp jesusdojo i Drammen, i samarbeid med Metodistkirken og Strømsgodset menighet. 

 

Dojo er det japanske navnet for treningsstudio og betyr «stedet for veien». Å formes av Jesus gjøres gjennom konkret øvelse, refleksjon rundt praksiserfaring og teoretisk fordypning. Ikke minst lærer vi Gud og oss selv å kjenne gjennom å trå ut av komfortsonen. Derfor kaller vi våre kurs for Jesus-dojo -  stedet for å lære Jesu vei. 

“«Det er først når man gjør noe at man forstår hvorfor man burde gjøre det». ”

— Thomas Sjödin

På en Jesus-dojo forplikter deltagerne seg til å spisse fokus og heve arbeidsinnsatsen for en kortere periode. Mellom de ukentlige samlingene gjennomfører de ulike øvelser, som gjerne kalles eksperimenter, for å understreke den lekne og utforskende tilnærmingen til det hele.

Forpliktelsen, det spissede fokuset, den hevede arbeidsinnsatsen og «dytten» fra fellesskapet er bærende elementer som bidrar til at det skjer mye med deltagerne i løpet av en Jesus-dojo.

 

Jesusdojoen er først og fremst en innføring og øvelse i sentrerende bønn. Det vil også bli undervisning og samtale rundt beslektede temaer. I løpet av jesusdojoen vil ulike gjester undervise om stillhet og kontemplativ bønn. De som kommer for å undervise og lede inn i sentrerende bønn er: Tore Laugerud (Areopagos - leder sentrerende bønn i Nordstrand menighet). Hilde Sanden Bjønnes (retreatleder og forfatter av «Bakenfor ord og tanke»). Ola Westad (retreatleder, med masteroppgave om kontemplativ bønn). Stian Kilde Aarebrot (leder av Etter Kristus). 

Praksis, både på samlingene og daglig hver for seg, er sentrerende bønn.

Alle deltagere får boken «Bakenfor ord og tanke» av Hildes Sanden Bjønnes (inkl. i deltageravgiften), som også blir leselekse og utgangspunkt for samtaler i grupper underveis.

Sted: Metodistkirken, Drammen. Tordenskioldsgate 102


Tid: Fem onsdager, 14. feb - 14. mars, kl. 18.00 - 20.30'


Pris: 400 - 700 - 1 000 kr (du betaler det du mener passer ditt inntektsnivå). Prisen inkluderer  boken «Bakenfor ord og tanke» av Hilde Sanden Bjønnes

Påmelding: Send navn og mobilnummer til sa@etterkristus.no

Hvis dere vender om
og holder dere i ro,
skal dere bli frelst.
I stillhet og tillit skal deres styrke være.
— Jes 30,15