Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Tlf: 32 98 91 00, Faks: 32 98 91 01
E-post: drammen.prosti@drammen.kirken.no
fellesraadet@drammen.kirken.no


Du er her: Startside

Velkommen som konfirmant i Bragernes kirke

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Her finner du informasjon om konfirmanttiden i Bragernes kirke 2017/18

Velkommen til å delta i konfirmasjonstiden i Bragernes menighet høsten 2017 og våren 2018 med konfirmasjon lørdag 12. og søndag 13. mai 2018.

INFORMASJON
Det legges om kort tid ut en god del informasjon om konfirmantopplegget på hjemmesiden vår www.bragerneskirke.no. Tirsdag 23. mai kl. 20.00 - 21.00 blir det er informasjonsmøte i Bragernes menighetshus for de som ønsker å bli konfirmert i Bragernes og de som vurderer det, samt foreldre/foresatte. På informasjonsmøtet blir det gitt informasjon om konfirmasjonstiden, dere vil få møte noen av de ansatte og det blir mulighet for å stille spørsmål. Dere er også velkommen til å komme innom Bragernes menighetskontor for en samtale.

PÅMELDING
Påmeldingen til konfirmantopplegget foregår digitalt på vår hjemmeside www.bragerneskirke.no. PÅMELDINGEN ÅPNER OM KORT TID. Dersom det er helt umulig for deg å benytte det nettbaserte påmeldingsskjemaet, kan du henvende deg til Bragernes menighetskontor. Det er en fordel om konfirmant og foreldre/foresatte foretar påmeldingen sammen. Påmeldingsfristen er 1.juni 2017.

KONFIRMANTOPPLEGGET
Vi begynner med en ukes konfirmantleir på Uvdal Resort 14. - 20. august 2017. Leiren vil utgjøre en stor og viktig del av konfirmantopplegget i menigheten, og det er derfor viktig at alle som skal følge konfirmantopplegget i Bragernes menighet deltar på leiren. Vi ber derfor at dere holder av disse dagene. Siden store deler av konfirmantopplegget gjennomføres på leiren, vil det (i all hovedsak) kun bli én samling i måneden resten av konfirmantåret. Dersom det viser seg umulig for deg å delta på leiren, ber vi om at du tar kontakt.

HVORFOR VÆRE KONFIRMANT?
Kanskje fordi du er nysgjerrig og liker å tenke og filosofere? Kanskje fordi du vil lære mer om den kirken og den kristne tro?
Kirkens konfirmasjonsundervisning er først og fremst en innføring i den kristne tro. Men den er også en vandring i undring over livets store mysterier.
Konfirmasjonstiden handler om å lære og å forstå litt mer, men like mye handler det om å oppleve, tenke, og samtale om viktige ting sammen.
Du er inne i en viktig fase av livet med mange tanker, følelser og muligheter. Alt dette er det rom for. Her hører du med – med hele deg.
Et hefte som heter ”Konfirmant 2018” sendes ut fra Den norske Kirke sentralt til alle 14-åringer i Den norske kirkes medlemsregister. Les dette heftet. Det forteller litt forskjellig om hva det er å være konfirmant i kirken.
Vi minner igjen om at konfirmasjonsundervisningen er åpen for alle som ønsker å delta. Og – du trenger ikke ta stilling til om du vil konfirmeres med en gang, selv om du melder deg på undervisningen. Har konfirmanten behov for spesielle tilrettelegginger, er det viktig at vi får beskjed om dette så tidlig som mulig, slik at vi kan legge til rette for et tilpasset opplegg og konfirmanten få en god opplevelse av konfirmasjonstiden.

DÅPSATTEST
Hvis du er døpt et annet sted enn i en av våre kirker i Drammen, leverer du en kopi av dåpsattesten på informasjonsmøtet eller etter at du har meldt deg på. Hvis du ikke finner den, kan du ringe til den kirken der du ble døpt og få tilsendt en ny.

DÅP?
Alle som skal konfirmeres må være døpt før selve konfirmasjonsdagen. Er du ikke døpt ennå, legger vi til rette for dåp i begynnelsen av konfirmantåret.

PRIS
For de som melder seg på som konfirmanter, vil det etter påmeldingsfristen komme brev i posten med nærmere orientering om konfirmantleir og samlinger, samt innbetalingsgiro. Totalt koster konfirmanttiden i Bragernes
kr. 2000,- per konfirmant. Forfall på konfirmantavgiften er før konfirmantleiren. Samtidig ønsker vi å presisere at økonomi ikke skal være en hindring fra å delta i konfirmantopplegget. Ta kontakt for mer informasjon om dette.

Skulle det være noe du eller dine foreldre/foresatte lurer på er det bare å ta kontakt:

Konfirmantpresten: Kapellan Per Erik K. Brodal
tlf: 32 98 91 82
e-post: brodal@drammen.kirken.no

 

Bragernes menighetskontor: åpent alle hverdager kl. 10.00-13.00
tlf: 32 98 91 80
e-post: bragernes@drammen.kirken.no
adresse: Kirkegt. 7, 3016 Drammen

Sentralbord for kirkene i Drammen: åpent hverdager kl. 08.00-15.00
tlf: 32 98 91 00

Hjemmeside: (webpåmelding og utfyllende informasjon)
www.bragerneskirke.no
Facebook: Bragernes kirke
Se også: www.konfirmant.no


Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

På vegne av
stab og menighetsråd i Bragernes menighet


Per Erik K. Brodal
Prest og ansvarlig for konfirmasjonsundervisningen