Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Dagfinn Hauge døde onsdag

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Biskop emeritus Dagfinn Hauge døde onsdag morgen.

EN AVHOLDT OG FOLKEKJÆR BISKOP ER GÅTT BORT
Biskop Dagfinn Hauge er død – 98 år gammel.

Det er med vemod og stor respekt vi har mottatt budskapet om at biskop Dagfinn Hauge har lagt ned vandringsstaven, eller kanskje rettere bispestaven. Han var i sin inkluderende og høyreiste personlighet egentlig biskop til det siste. Og han støttet og oppmuntret sine etterfølgere på Tunsberg bispestol.

Helt til det siste var Hauge levende opptatt av dagens folkekirke, stat-kirke relasjonen, forholdet skole–kirke og ansvaret for ungdommen. Dette viste han ved å dele tanker og refleksjoner på en imponerende og betagende måte hver gang anledningen bød seg. Virkelig en folkekjær biskop verdig!

Dagfinn Hauge var født i Bergen 14. juli 1908. Etter endt utdannelse på Menighetsfakultetet var han sekretær i Arendal Kr. Ungdomsforening og så hjelpeprest i Arendal. Fra 1938 var han småkirkeprest i Lilleborg. Under krigen fikk han den tunge oppgave å være fengselsprest på Akershus. Det var en tjeneste og en opplevelse som fulgte ham hele livet, og som han ved mange anledninger ga gripende og innlevende skildringer av. Boken ”Slik dør menn” kom i 1945.

Fra 1948 var Hauge generalsekretær i Norges Kr. Ungdomsforbund (senere KFUM/K). Fra 1954 først residerende kapellan og senere sokneprest i Vestre Aker. Biskop i Tunsberg var han fra 1962 til 1978. Som biskop hadde han nesten tre visitasbesøk i hvert prestegjeld ( 140 visitaser) – også derfor er hans navn og bispetjeneste så kjent og husket av svært mange.

Biskop Hauge var en pionerbiskop i Tunsberg når det gjaldt å styrke engasjementet for kirkelig ungdomsarbeid og konfirmasjonsopplegg. I hans tid ble det etablert ungdomsting, og kirken fulgte folket både til fjells i påsketiden og langs strendene på sommerstid. Han arbeidet iherdig for at kommunene skulle opprette lokale kateketstillinger, og med hjelp av Anders Jahres Humanitære stiftelse fikk han opprettet Norges første kateketkonsulent på bispedømmenivå. Ikke minst var han tilskyndet av det han hadde opplevd nær de unge menn på Akershus: Han hadde sett hva kristen barnelærdom, bibelord og salmer betydde i livets tyngste stunder! Derfor spurte han oss i alle sine pensjonistår uavlatelig når vi møttes: Hvordan er det med barn og unge, menighetene prioriterer vel det?

Dagfinn Hauge var en folkekirkebiskop, raus og positiv i hele sin holdning. Men han var også fast og tydelig i sin autoritet som biskop og embetsmann. Han husket og kjente igjen utrolig mange av dem han hadde møtt – fordi han var glad i folk og gjerne ville dem vel, også i forventet frivillig tjeneste for Herren! Han trodde på den norske kirkestrukturen, og forundret seg storlig dersom rådmenn og politikere fant det vanskelig å bevilge til kirken sin. Fordi han ga så mye av seg selv, ventet han så naturlig at hver og en ga av sitt beste for fellesskapet. Derfor hadde han også bibelkrets og samlinger i hjemmet, selv etter at hans kjære hustru og bispinne Lulli døde. De to hadde alltid hatt et åpent hjem og gledet seg omsluttet av mennesker.

I 1977 skrev biskop Hauge et ”hyrdebrev”: ”Menighet i vekst”, et skrift tilegnet menighetene i Tunsberg med stor takk for inspirerende samarbeid. I siste kapittel skriver han:

”Vi må hjelpe hverandre inn på kirkevei og fram til samlinger om Guds ord, og vi må alltid ha det samme store mål for øye: At de må bli frelst!”

Nå takker vi som hver på vårt vis har fått stå ham særlig nær gjennom vår tjeneste i Tunsberg bispedømme. Vi takker for det frelsesbudskap han så engasjert og rundelig delte med alle.

Våre tanker går til hans to barn Kari og Olav Dag, til familie og en stor skare av venner. Ved tanken på en avholdt og folkekjær biskop er vi fylt av vemod, men mest av ekte og varm takknemlighet og glede – på vegne av hele Den norske kirke!

Laila Riksaasen Dahl  Wenche Kristiansen  Stein Unneberg