Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Utvidelse av Åssiden kirkegård starter 1. juni

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Åssiden kirkegård er i ferd med å fylles opp, slik at det er få plasser ledig for nye kistebegravelser. Drammen bystyre bevilget penger til utvidelse av kirkegården i sitt møte i november 2006. Planer for arbeidene foreligger, og forventet byggestart er 1. juni i år. Det nye området vil inneholde 6 gravfelt med plass til 727 nye kistegraver, og vil være klart til bruk sent i 2008 eller tidlig i 2009. Hovedprinsippene fra den eksisterende kirkegården videreføres. Det plantes allé av lind langs veiene, mens det rundt de sirkelformede plassene plantes søyletrær av lønn eller eik.

Plantegnig utvidelse Åssiden kirkegård 
Skissen viser dagens kirkegård nede til høyre, mens utvidelsen vil
skje vestover og nordover, for det meste på den andre siden av
Kjøsterudbekken.