Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Stor aktivitet i Den norske kirke i Drammen

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Statistikk for noen av aktivitetene til Den norske kirke i Drammen
i 2006 foreligger nå. Ser man på tallene er det en ganske imponerende 
virksomhet  som her dokumenteres. Antall deltakere i kirkelige handlinger
og konserter overstiger 150.000, nær tre ganger Drammens innbyggertall.
Et faktum som burde inspirere dem som arbeider i Den norske kirke.
Samlet er over 1000 frivillige med på å skape aktivitet i ulike sammen-
henger. Uten disse frivillige ville mye av det som skjer ikke kunne
gjennomføres. En stor takk til alle frivillige som stiller opp!
Messias i Brag. 3
Aktiviteter i kirkene i Drammen
Tabellen viser noen av aktivitetene i kirkene og kirkens virksomhet i 2006.

Antall
Aktivitet
Antall deltakere
724
Gudstjenester
81800
383
Barnedåp
 
8 steder
Forberedelse til konfirmasjon
347
19
Korgrupper for barn og unge
443
6
Korgrupper for voksne
150
148
Konserter
9838
19
Opplæringstilbud for voksne
487
7 steder
Treff for eldre uke/14 dag/mnd
 
 
Frivillige medarbeidere gudstjenester
212
 
Frivillige i barne/ungdomsarbeidere
120
 
Frivillige i komite og utvalgsarbeide
431
 
Frivillige menighetens diakonale arbeide
307
576
Gravferder
58000