Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Arbeider i gang ved Strømsø kirkegård

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Den siste tiden har mange lagt merke til arbeidet som pågår rundt
Strømsø kirkegård. Det er arbeidet med en etterlengtet støyskjerm
som er i gang. Hele siden som vender mot Bjørnstjerne Bjørnsons
gate skal skjermes. Dessuten skal sidene som vender mot nordvest
og sørøst få støyskjerm.

Støygjerde arb. Strømsø kirkegård 5

Støygjerde arb. Strømsø kirkegård 6
Mot Knoffs gate.
Støyskjerm Strømsø kirkegård skisse
Ill.: Sivilarkitekt Trond Fossen AS
Støygjerde arb. Strømsø kirkegård 1
Her skal det settes opp en solid støyskjerm
med granittmur nederst.

Støygjerde arb. Strømsø kirkegård 2
Muligheten til å få en stille stund på kirkegården blir bedre når
skjermen kommer på plass.

Støygjerde arb. Strømsø kirkegård 3
Det er meningen at arbeidet skal være fullført i mars måned.