Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Tid for medmenneskelighet

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Kirken åpner for akuttovernatting i Bragernes menighetshus for fattige tilreisende i Drammen.

PRESSEMELDING fra prosten i Drammen, Øystein Magelssen.

Kirken stiller en sal i Bragernes menighetshus til disposisjon for et diakonalt
overnattingstiltak i regi av Kirkens Bymisjon, for fattige EØS-borgere.

De fattige får overnatte på feltsenger i et varmt og tørt rom og ha adgang til toalett.
Klare regler for tildeling av plasser, tidsbegrensninger, rydderutiner og vaktordning
er på plass. De branntekniske, bygningstekniske og sanitære forhold er klarert.

Det er kirkens sosialfaglige og etiske vurdering at en videreføring av et tilbud om et
svært begrenset antall overnattingsplasser, kun når det er under 10 minusgrader, er
uforsvarlig og uverdig.

Å åpne for dette tiltaket er fra kirkens side, ikke et innlegg i den politiske debatten
for eller mot et tiggerforbud i Drammen. Dette dreier seg kun om å ta på alvor det
etiske ansvaret vi har overfor medmennesker i nød her og nå.

-I denne situasjonen forstår jeg byens slagord, “Stort hjerte – stort mangfold”,
slik: De fattige tilreisende er en del av Drammens store mangfold. De synliggjør
for oss verdens nød og dype urettferdighet. Den er ikke bare langt borte og på TV,
men sitter rett utenfor våre hus. Mange av oss er mer eller mindre blindet av vår
velstand. Velferdssamfunnets største pris er ikke høye skatter, men sløve hjerter.
Det krever mer enn meninger og idealer om byen også skal kjennetegnes av et
stort hjerte. Det fordrer vilje til å se mennesker mer enn fasader, medmenneskelighet
mer enn prinsipper. Og nå er det tid for medmenneskelighet.

-Det har vært hevdet at «kirken ved å ville gi tiggerne husly, blander seg inn i den
politiske debatten». Til det har jeg å si: Det å følge etter Jesus Kristus, er ikke
mulig uten «å blande seg inn» i håndteringen av medmenneskers nød. Den som
ikke har skjønt det, har ikke forstått kirkens oppdrag og rolle i verden.