Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Avslutningsmøte for teamutviklingsprogrammet

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Utviklingsprogrammet for menighetsråd, staber og teamledere hadde avslutningsmøte onsdag 29.11. Møtet foregikk i Bragernes menighetshus og Otto Hauglin som har stått for programmet, ledet møtet. Tilstede var menighetenes staber og menighetsrådsledere i tillegg til representanter for kirkesjefens kontor.

ottohauglin,imgp0654Utviklingsprogrammet har innholdt følgende elementer:
· Oppstartkonferanse på Bolkesjø hotell
· Lokale samlinger for menighetsråd og staber
· Evalueringssamlinger for staber og menighetsrådsledere
· Veiledningssamtaler for teamledere

imgp0647

imgp0651