Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Kirkevalget 2013

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Kirkevalg på halve menighetsråd i Bragernes, Fjell og Konnerud i 2013

Bragernes, Fjell og Konnerud menigheter gjennomfører valg på halve menighetsrådet mandag den 9. september i samme lokaler som stortingsvalget.
Forhåndsvalg på felles kirkekontor, Bragernes Torg 6, hverdager kl.12.00-15.00 fra 12/8 til 6/9-2013
 
Mer info kommer, eller se menighetenes egne nettsider.
 
Generell valginfo på Den norske kirke: kirkevalget.no/