Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Verdig festgudstjeneste i Bragernes kirke

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Bragernes ungdomskor i prosesjon

Søndagens festgudstjeneste i anledning Kirkens SOS i Buskeruds 15 år og Sanitetsforeningens 110 år ble en flott markering med mange prominente gjester. Prost Astrid Bjellebø Bayegan ledet gudstjenesten, mens biskop Laila Riksaasen Dahl holdt prekenen. Bragernes menighets ungdomskor, ledet av Beate Strømme Fevang, imponerte med vakker sang. Representanter for Kirkens SOS og Drammen Sanitetsforening bidro med tekstlesing og appeller. En nesten fullsatt kirke fikk oppleve en vakker og høytidelig gudstjeneste, hvor de musikalske innslagene skapte en vakker ramme.

Utgangsprosesjon Brag. kirke 29.10.06

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i menighetshuset. Ivar Flaten fra Kirkens SOS ledet samværet, mens daglig leder for Kirkens SOS i Buskerud, Elsbet Pilskog, gjennomgikk organisasjonens historie. Stortingspresidenten, fylkesmannen og ordføreren i Drammen var blant talerne. De understreket alle det frivillige arbeids betydning, og rettet en stor takk på vegne av storsamfunnet, til Kirkens SOS og Drammen Sanitetsforening for det viktige arbeid som blir gjort.

Thorbjørn Jagland

Stortingspresident Thorbjørn Jagland takket for en fin oplevelse i kirken, og understreket at velferdsstaten, selv i Norge, ikke kan løse alle oppgaver, og at det alltid vil være behov for frivillig arbeid.

Prominente gjester

Blant gjestene var også statsråd Helen Bjørnøy, ordførerne i Lier, Røyken, Nedre Eiker og fylkelegen.