Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Vellykket folkemøte på Union scene onsdag kveld

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Folkemøte tilhørere

Ca. 150 interesserte møtte fram på onsdagens folkemøte om statskirkens fremtid. De fleste nok med tilknytnig til Den norske kirke.

Bjørn Onshuus folkemøte

Leder for Strømsgodset kirkeakademi, Bjørn Onshuus ønsket velkommen og introduserte innleder og deltakerne i panelet.

 Invill Thorson Plesner

Ingvill Thorson Plesner holdt en engasjert innledning, hvor hun redegjorde for de konstitusjonelle sider ved forholdet stat/kirke og mulige konsekvenser av en nyordning i forholdet. Videre redegjorde hun for de prinsipielt uheldige sidene ved at staten er bundet til en religion/ett livsssyn. Hun understreket at staten ikke med dagens ordning er juridisk bundet til kristendommen, men at det foreligger en symbolsk tilknytning. Den norske kirke er en symbolbærer.

Erlend fuglum

En talefør leder i Senterungdommen, Erlend Fuglum fikk stor applaus for sitt innlegg med klar støtte til fortsatt statskirke.

Panel 2 folkemøte

Professor Øyvind Baune vektla hensynet til Den norske kirkes selvbestemmelse og hensynet til livssynsminoritetene. Han er for avvikling av statskirkeordningen, men med aktivt støttende religionspolitikk.
Helga Ingvaldsen, aktiv katolikk, fortalte om sin overgang fra Den norske kirke til å bli katolikk. Hun fremholdt at hun ville stemt for et skille mellom stat og kirke hvis hun fortsatt hadde vært medlem av Den norske kirke.
Rektor Helge Torsøe, humanetiker, la vekt på alle trossamfunns rett til selvbestemmelse uten innblanding fra politikere. Han hevdet at Norge som et moderne flerkulturelt samfunn ikke kan ha en stat som er knyttet til ett trossamfunn.

Panel folkemøte

Stortingsrepresentant Lise Christoffersen gav en politisk vurdering av saken. Hun gjennomgikk Arbeiderpartiets historiske forhold til Den norske kirke og hvordan den politiske behandling av saken kan bli fremover. Hun antydet at Gjønnesutvalgets flertallsinnstilling er et kompromiss som det er mulig å få flertall for. Hun tror at saken vil kreve grunnlovsendring og denne ikke kan gjøres gjeldende før fra 2013.

Etter panelets innlegg, var det tid for innlegg fra salen. Det kom flere gode innlegg, de fleste talte varmt for statskirken som en tilgjengelig og nærværende kirke for alle. Prost Astrid Bjellebø Bayegan fortalte om sin erfaring som prest. Hennes inntrykk er at mennesker har et stort behov for kirkens budskap, og at det er rom for større utbredelse av dette budskapet. Hennes standpunkt er at dagens ordning best sikrer kirkens tilstedeværelse der folk er.

Folkemøte prost deler ut gaver

Møtet ble avsluttet med at Astrid Bjellebø Bayegan overrakte gaver til innleder og paneldeltakere. Et vellykket folkemøte.