Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Valgresultatet klart

Dato: 11.09.2019

Nytt menighetsråd valgt for Fjell kirke.

image

Mandag 9.september 2019 var det menighetsrådsvalg. Vi gratulerer Egil Fladmark, Eilin Ekeland, Ingvild Tågvold Flaten, Bjørnulf Borge, Halldis Kirkeng og Anita Helgerud Johansen som faste medlemmer av Fjell menighetsråd for perioden 1.11.2019  - 31.10.2023.

Vararepresentantene blir Jørgen Haugseth, Christian Henrik Theiste, Berit Bastiansen, Mariette Korsrud og Jan Einar J. Langedal.

Oppslutningen om valget til menighetsrådet var på 13,2 prosent av de stemmeberettigede.