Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Kirkevalg

Dato: 15.08.2019

9.september er det Kirkevalg. Som medlem i Fjell sokn kan du også forhåndsstemme.

image

 

 

9. september 2019 er det kirkevalg, der det velges medlemmer til menighetsråd og bispedømmeråd. Her finner du informasjon om valget og oversikt over kandidater.

Samtidig og i samme lokaler som kommune- og fylkestingsvalget er det kirkevalg 9. september 2019. Her kan du være med og bestemme hvem som skal sitte i de demokratisk valgte organene i Den norske kirke. Alle medlemmer av Den norske kirke som er fyller 15 år eller mer i 2019 og bor i Fjell sokn kan stemme ved kirkevalget i Fjell menighet. Her kan du sjekke om du er medlem av Den norske kirke og hvilken menighet du tilhører, samt eventuelt melde deg inn, dersom du ønsker det. 

Her er kandidatene i Fjell sokn:

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/valglister-og-kandidater-til-kirkevalget/Parish/?unitId=976989686 

Du kan også stemme i Bispedømmerådsvalget:

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/tunsberg/aktuelt/innkomne-listeforslag-til-kirkevalget-2019/  

Godt valg!