Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

HURRA! Tangen kapell har fått støtte til videre restaurering.

Dato: 19.06.2018

Einar Juels legat og Sparebanken Øst har tildelt kapellet midler.

image

Tusen takk til Einar Juels legat og Sparebanken Øst for støtte til restaurering av ytterveggene på Tangen kapell. 
Hvis du går forbi Tangen kapell vil du se at vestveggen - bakveggen, er pakket inn i presenning. Denne veggen er nå ferdig. Presenningen henger der mens malingen herder. Takket være tildelte midler, vil i slutten av juli, murmester Borge & Borge, starte restaureringen av østveggen - veggen ned mot veien. Her skal flatene pusses, gamle og nye ornamenter settes på plass. Nye ornamenter er laget for midler fra Selskabet til Drammens forskjønnelse og gavn. Tusen takk til dem. Til slutt skal veggen males. Murmesteren ønsket at vi skulle fortsette på sørveggen, men etter mange henvendelser fra forbigående og interesserte ble det besluttet å fortsette videre på østveggen. Vi gleder oss til fortsettelsen.