Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Tlf: 32 98 91 00, Faks: 32 98 91 01
E-post: drammen.prosti@drammen.kirken.no
fellesraadet@drammen.kirken.no


Du er her: Startside

Bragernes kirke-epost nr. 27/2017

Dato: 15.09.2017

En oversikt over det som skjer i Bragernes kirke og menighet 16.9-24.9.17

image

Her kan du laste ned Kirke-epost nr. 27.17 i pdf

Bragernes kirke-post utgis ukentlig og er gratis. Påmelding: kirkeposten@drammen.kirken.