Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Startside

Fellesrådet

Drammen Kirkelige Fellesråd er et valgt organ representert med en valgt person fra hver av de åtte menighetsrådene, en valgt representant fra kommunen samt prosten i Drammen.

Fellesrådet har ansvar for blant annet følgende oppgaver:

  • Drift og vedlikehold av kirker
  • Drift og forvaltning av gravlund
  • Arbeidsgiver

Medlemmer av fellesrådet

Kirkevergen er daglig leder av Fellesrådets virksomhet.

Kirkevergen og felles kirkekontor holder til i Bragernes torg 6.