Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Gravferd

Har du spørsmål om gravferd?

Ring kirkekontoret på tlf 32989100 eller send epost til fellesraadet@drammen.kirken.no

Kostnader
I tillegg til utgiftene til begravelsesbyrå, må man betale avgifter/leie slik: Man må betale for leie av kapell. Bruk av kirke ved gravferd er gratis for medlemmer av Den norske kirke. Mer om kostnader.

Søk i skannede kirkebøker: Arkivverket har åpnet for søk i skannede kirkebøker.

Søk på kirkegårdene i Drammen.

Den norske kirkes nettsider om gravferd

Kort presentasjon av kirkegårdene i Drammen

Vedtekter for kirkegårdene i Drammen 

Her finner du en brosjyre med informasjon om kirkegårdene i Drammen

Gravferdsloven

Gravferdslovens forskrift

Livssynsåpen seremoni ved gravferd

Verneplan for graver i Drammen