Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Tlf: 32 98 91 00, Faks: 32 98 91 01
E-post: drammen.prosti@drammen.kirken.no
fellesraadet@drammen.kirken.no


Du er her: Startside

Ledige stillinger

Kateket/menighetspedagog /trosopplærer til Bragernes menighet
100% fast stilling
 
Om Bragernes:
Bragernes menighet er en bymenighet i Drammen med ca. 8.000 medlemmer. Av disse er ca. 1.000 mellom 0 og 18 år. Bragernes menighet preges av et rikt og variert gudstjenesteliv. Bragernes kirke er hovedkirke i byen og den er åpen store deler av uken. Menigheten driver et stort korarbeid. Menigheten har 17 ansatte, en rekke frivillige og et aktivt menighetsråd. Menigheten har et stort menighetshus midt i sentrum, og en flott kirke til aktiviteter og tiltak for barn og unge. I soknet ligger 2 barneskoler, 1 ungdomsskole og 11 barnehager.
 
Vi ønsker å skape gode møtesteder for barn og unge, fra 0 til 18 år. Menigheten har siden 2012 hatt egen trosopplæringsplan. Det er i dag både punkttiltak og kontinuerlige tiltak for mange aldersgrupper, men vi står foran en gjennomgang av undervisning og trosopplæringsplan. I Drammen har vi i tillegg et bredt samarbeid om trosopplæring for alle 8 menigheter, med flere fellesprosjekter for ulike aldersgrupper, noe som gir muligheter til større og flere tiltak.
 
Se også: www.drammen.kirken.no/bragernes og Bragernes kirkes facebookside.
 
Kateketen/ menighetspedagog/ trosopplærer vil ha følgende arbeidsoppgaver:
·         Lede og utvikle menighetens undervisningstjeneste
·         Være med å revidere, realisere og profilere menighetens trosopplæringsplaner, sammen med ansatte og frivillige
·         Ansvar for konfirmantarbeidet sammen med kapellan
·         Rekruttere, inspirer og veilede frivillige medarbeidere, blant annet gjennom ledertrening
·         Administrere kirke-skole-samarbeid
·         Rapportering
 
Ønskede kvalifikasjoner:
·         Relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå, inkludert kristendom og pedagogikk. Søkere med annen relevant utdanning kan bli vurdert.
·         Ha gode formidlings og kommunikasjonsevner
·         Engasjement for barn og unges tro og tilhørighet til kirken
·         Evne til å skape tillit i møte med barn og unge
·         Evne til å arbeide både selvstendig og i team
·         Personlig egnethet vil bli vektlagt
 
Vi tilbyr:
·         Lønn etter tariff
·         Pensjonsordning
·         Et godt faglig miljø og engasjerte kolleger
Det kreves medlemskap i Den norske kirke, tilfredsstillende politiattest(barneomsorgsattest) og beherske norsk skriftlig og muntlig.
 
For nærmere opplysninger kontakt: personalkonsulent Bodil Haukaråsen 32 98 91 12, eller kapellan Per Erik Brodal 980 88 533
Søknad med CV sendes til post@drammen.kirken.no eller
Drammen Kirkelige Fellesråd, Bragernes torg 6, 3017 Drammen, innen 19. april 2017.Daglig leder (vikariat, 100 %) i Amicus barnehage, Drammen
 
Amicus betyr venn, ta vare på, vennskap, bry seg om, gode ønsker og kamerat. Akkurat sånn som vi ønsker å være og å ha det i vår barnehage! Vår visjon er ”En god start”, og det prøver vi å etterstrebe i alle ledd. Nærhet, det å se enkeltmennesket og medmenneskelighet er viktige faktorer i vårt arbeid. Hos oss vil vi at alle skal bli sett, hørt og ivaretatt. Vi er opptatt av medvirkning og veien opp til ”toppen” er kort!
Amicus er en liten barnehage som ligger sentralt i naturskjønne omgivelser på Konnerud. 
Vi søker deg som vil gjøre verdens viktigste jobb på best mulig måte! 
 
Kvalifikasjoner:
  • Barnehagelærerutdanning
  • Ledererfaring
  • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig 
Du:
·         Er engasjert, entusiastisk og initiativrik
·         Er fleksibel, stabil og løsningsorientert
·         Er interessert i og har kunnskap om barns utvikling og lek
·         Er målbevisst, strukturert, selvstendig og samarbeidsorientert
·         Er støttende i barns utvikling
·         Har evne til å skape begeistring
·         Har god gjennomføringsevne
·         Har god kjennskap til bruk av IKT
·         Har gode leder- og kommunikasjonsevner
·         Tar kloke valg innenfor økonomi, fag og personal 
 
Vi kan tilby:
  • Dyktige medarbeidere
  • Lønn etter avtale
  • Nyoppusset barnehage
  • Pensjon i Drammen kommunale pensjonskasse 
Stillingen er fordelt som daglig leder og pedagog (på avdeling). Personlig egnethet vektlegges.
 
Barnehagen eies av Konnerud menighetsråd. Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke. Stillingen er ledig fra og med 12.6.2017 til og med 31.7.2018.
Politiattest må fremlegges ved tiltredelse.
 
Kontaktperson: Daglig leder Ann-Cecilie Undrum, tlf. 924 09 111. 
 
Søknad med CV og referanser sendes til fellesraadet@drammen.kirken.no eller
Drammen Kirkelige Fellesråd, Bragernes torg 6, 3017 Drammen innen 28.4.2017.