Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Startside

Orglene i Drammen

Orgelet – kirkens instrument.
 
Helt siden det første orgelet i Norge ble omtalt i 1329 har dette instrumentet vært en del av kirkens inventar. Det var Nidarosdomen og Hamar domkirke som først fikk orgler her i landet. Det gikk lang tid før dette var vanlig i de mer ordinære kirkene i Norge, men i dag skal hver kirke skal ha et pipeorgel. Lenge var orgelet den mest kompliserte mekaniske gjenstand menneskeheten var i stand til å framstille. Orgelbygging er også i dag en komplisert prosess som kombinerer håndverk på høyt nivå med musikalsk utforming. Orgler har helt fram til i dag vært kirkens foretrukne instrument i ledsagelsen av salmesangen og ellers musikalsk fargelegging av liturgiske handlinger.
 
Orgelet fant stort sett sin form 1700-tallet, og i prinsippet er dagens orgelbygging ikke så forskjellig fra dette.
Samtidig er orgelbyggerkunsten en tradisjon i forandring, ofte lik den utviklingen vi finner i musikkhistorien generelt. Idealer og teknikk forandrer seg stadig. Dette er noe av grunnen til at det har skjedd, og skjer en storstilt utskiftning av orgler i Norge i dag. Dette har også skjedd i Drammen de siste årene. Hovedgrunnen til denne utskiftingen er likevel ikke en forandring i smak, eller et behov for forandring for forandringens skyld, men at orgelbygging i Norge nådde et kvalitetsmessig lavmål i etterkrigstiden. Norge fulgte ikke utviklingen i resten av Europa og holdt på konsepter som viste seg ikke å tåle tidens tann. Det håndverksmessige nivået holdt ikke standarden som man forventer i instrumenter som skal eksistere i godt over hundre år.
Orgelbyggingen har i dag i større grad vendt tilbake til prinsippene vi finner i orgler fra 1700- og 1800-tallet.
 
Et orgel er en stor investering for en menighet, og finansieringen er helt avhengig av støtte fra det offentlige og private sponsorer. Sett i sammenhengen med levetiden til et nybygd orgel i dag blir dette likevel ikke så stor utgift.
 
I Drammen hører vi først om orgler i Strømsø kirke ved kirkens innvielse 6. mai 1667 og i gamle Bragernes kirke rundt 1650.
Orglene i Drammen har siden blitt skiftet ut ved gjentatte anledninger, så også i våre dager.
Byens eldste instrument finner vi i dag i Skoger Gamle kirke. Instrumentet er et helt spesielt klenodium, bygget av Even Andersen Engelstad i 1825. Det er et av de desiderte eldste kirkeorgler i bruk i Norge i dag, og tilhører en helt unik norsk orgelbyggertradisjon med røtter fra distriktet rundt Mjøsa.
 
Bragernes kirke var først ute i den nye «orgelboomen» vi har opplevd i Drammen de siste årene. Det var den danske orgelbyggeren Carsten Lund som i 1998 bygde det 39-stemmers store instrumentet, og orgelets originale fasade fra Claus Jensens orgel fra 1872 ble benyttet om igjen.
 
Drammen krematoriums nye sal fikk bygget et 10- stemmers orgel i 2002. Dette instrumentet ble bygget av den norske orgelbyggeren Jan Ryde.
Jan Ryde har også bygget Strømsgodset kirkes 19-stemmers orgel som ble innviet i 2005.
 
Fjell kirke innviet sitt 16-stemmers orgel i 2009, bygget av det nederlandske firmaet Flentrop. Samme dag i 2009 ble Bragernes kirkes 10-stemmers kororgel innviet, dette ble bygget av danske Carsten Lund. Strømsø kirke fikk sitt orgel på 31 stemmer fra det tyske firmaet Mühleisen i 2011. Konnerud nye kirke har i likhet med Fjell kirke et orgel fra Flentrop, dette instrumentet fra 2015 har 27 stemmer. Tangen menighet er våren 2017 i ferd med å velge en orgelbygger til å bygge et nytt orgel. Dette orgelet står sannsynligvis ferdig i 2019. Åssiden kirke har et helmekanisk orgel på 18 stemmer bygget av Vestfold orgelbyggeri i 1967.
 
Drammens kirker har store kunstneriske og musikalske verdier i kirkens orgelpark, og med den utskiftingen vi opplever og har opplevd, vil verdien øke betraktelig. Byen har de siste årene fått en orgelpark som vil være tjene befolkningen i glede og sorg i mange, mange år.
 
Bli med på en reise i Drammens kirker og bli kjent med orglene her: https://youtu.be/led39zRl49s
 
 
Anders Eidsten Dahl