Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Albums gate 8, 3016 Drammen
Tlf: 32 98 91 00
E-post:post.drammen@kirken.no


Du er her: Startside

Kalender


Dato Tid Arr. Sted
26.05.2019 11.00 Høymesse Fjell kirke Fjell
26.05.2019 11.00 Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke Tangen
26.05.2019 11.00 Høymesse Bragernes kirke Bragernes
26.05.2019 11.00 Gudstjeneste Strømsgodset kirke Strømsgodset
26.05.2019 11.00 Gudstjeneste Tangen kirke Tangen
26.05.2019 18.00 Strømsømesse Strømsø kirke Strømsø
26.05.2019 18.00 Samtalegudstjeneste Skoger kirke Skoger
28.05.2019 12.00 Hverdagsmesse Bragernes kirke Bragernes
29.05.2019 08.15 Morgenbønn Bragernes kirke Bragernes
30.05.2019 11.00 Gudstjeneste med nattverd Tangen kapell Tangen
30.05.2019 11.00 Høymesse Bragernes kirke Bragernes
30.05.2019 11.00 Gudstjeneste Strømsgodset kirke Strømsgodset
02.06.2019 11.00 Høymesse Fjell kirke Fjell
02.06.2019 11.00 Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke Tangen
02.06.2019 11.00 Familiemesse Bragernes kirke Bragernes
02.06.2019 11.00 Friluftsgudstjeneste Gulskogen gård Strømsgodset
04.06.2019 12.00 Hverdagsmesse Bragernes kirke Bragernes
05.06.2019 08.15 Morgenbønn Bragernes kirke Bragernes
05.06.2019 19.00 Kulturkveld Tangen kapell Tangen
06.06.2019 12.00 Middagsbønn Bragernes kirke Bragernes
06.06.2019 18.30 Konsert med Bragernes kirkes jentekor Bragernes kirke Bragernes
06.06.2019 18.30 Konsert Bragernes kirke Bragernes
08.06.2019 11.00 Gudstjeneste Strømsgodset kirke Strømsgodset
09.06.2019 11.00 Høytidsgudstjeneste Fjell kirke Fjell
09.06.2019 11.00 Høytidsgudstjeneste Strømsø kirke Strømsø
09.06.2019 11.00 Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke Tangen
09.06.2019 11.00 Høymesse Bragernes kirke Bragernes
09.06.2019 11.00 Høytidsgudstjeneste Strømsgodset kirke Strømsgodset
09.06.2019 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste Skoger kirke Skoger

Kommende: Alle| |1 dag| 7 dager| 14 dager| 30 dager|