Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Tlf: 32 98 91 00, Faks: 32 98 91 01
E-post: drammen.prosti@drammen.kirken.no
fellesraadet@drammen.kirken.no


Du er her: Startside

Kalender


Dato Tid Arr. Sted
28.05.2017 11.00 Gudstjeneste søndag før pinse Åssiden kirke
28.05.2017 11.00 Gudstjeneste i Fjell kirke Fjell
28.05.2017 11.00 Høymesse Bragernes kirke
28.05.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
28.05.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
28.05.2017 18.00 Strømsømesse (gudstjeneste) kl 1800 Strømsø kirke
30.05.2017 17.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
30.05.2017 18.30 Ørkenmesse etter koptisk tradisjon Bragernes kirke
04.06.2017 11.00 Internasjonal pinsefeiring på Åssiden - høytidsgudstjeneste Åssiden Kirke
04.06.2017 11.00 Høytidsgudstjeneste i Fjell kirke Fjell
04.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Menighet I Tangen Kirke Strømsø
04.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
04.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
05.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Bragernes Kirke Tangen
05.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
05.06.2017 12.00 Pinsegudstjeneste - hele byens pinsestevne i Sportskapellet på Heia - 2. Pinsedag Sportskapellet på Heia ved Tverken
08.06.2017 12.15 Gudstjeneste i Åskollen Bo- Og Servicesenter Tangen
11.06.2017 11.00 Gudstjeneste på Treenighetssøndag Åssiden kirke
11.06.2017 11.00 Lekmannsgudstjeneste i Fjell kirke Fjell
11.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Gulskogen Gård Strømsgodset
11.06.2017 18.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
11.06.2017 18.00 Gudstjeneste i Tangen Menighet i Strømsø Kirke Strømsø kirke
18.06.2017 11.00 Gudstjeneste på 2. søndag i Treenighetstiden Åssiden kirke
18.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
18.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
18.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
18.06.2017 12.00 Friluftsgudstjeneste for små og store ved Blektjern Fjell
22.06.2017 12.15 Gudstjeneste i Åskollen Bo- Og Servicesenter Tangen
25.06.2017 11.00 Sommergudstjeneste Åssiden kirke
25.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
25.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Menighet I Strømsø Kirke Tangen
25.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
02.07.2017 11.00 Sommergudstjeneste Åssiden kirke
02.07.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Strømsø
02.07.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
02.07.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
09.07.2017 11.00 Sommergudstjeneste Åssiden kirke
09.07.2017 11.00 Gudstjeneste i Fjell Kirke Strømsø
09.07.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
16.07.2017 11.00 Sommergudstjeneste - Aposteldagen Åssiden kirke
16.07.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
16.07.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
23.07.2017 11.00 Sommergudstjeneste Åssiden kirke
23.07.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Strømsø
23.07.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
23.07.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
30.07.2017 11.00 Sommergudstjeneste Åssiden kirke
30.07.2017 11.00 Gudstjeneste i Fjell Kirke Strømsø
30.07.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
06.08.2017 11.00 Sommergudstjeneste Åssiden kirke
06.08.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
06.08.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
13.08.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Strømsø
13.08.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
13.08.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
20.08.2017 11.00 Gudstjeneste i Skoger Gamle Kirke Strømsø
20.08.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
27.08.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
27.08.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
27.08.2017 18.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
02.09.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
02.09.2017 13.30 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
03.09.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
03.09.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
03.09.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
10.09.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Menighet I Tangen Kirke Strømsø
10.09.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
10.09.2017 11.00 Gudstjeneste i Nordbylunden Tangen
16.09.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
16.09.2017 13.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
17.09.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
17.09.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
17.09.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
24.09.2017 18.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
24.09.2017 18.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
01.10.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
01.10.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
01.10.2017 12.00 Gudstjeneste i Sportskapellet På Heia (tverken) Tangen
08.10.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Menighet I Tangen Kirke Strømsø
08.10.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
08.10.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
11.10.2017 19.00 Gudstjeneste i Tangen Kapell Tangen
15.10.2017 11.00 Familiegudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
15.10.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
15.10.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
22.10.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
22.10.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
29.10.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
29.10.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
29.10.2017 18.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
05.11.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
05.11.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
05.11.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
12.11.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Menighet I Tangen Kirke Strømsø
12.11.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
12.11.2017 18.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
19.11.2017 11.00 Familiegudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
19.11.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
19.11.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
23.11.2017 17.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
26.11.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
26.11.2017 18.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
03.12.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
03.12.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
03.12.2017 11.00 Familiegudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
10.12.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Menighet I Tangen Kirke Strømsø
10.12.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
10.12.2017 11.00 Familiegudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
17.12.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
17.12.2017 13.00 Gudstjeneste i Strømsø Bo- Og Servicesenter Strømsø
17.12.2017 18.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
24.12.2017 12.00 Gudstjeneste i Strømsø Bo- Og Servicesenter Strømsø
24.12.2017 14.30 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
24.12.2017 14.30 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
24.12.2017 15.00 Familiegudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
24.12.2017 16.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
24.12.2017 16.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
25.12.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
25.12.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
25.12.2017 12.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
31.12.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
01.01.2018 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
07.01.2018 16.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen

Kommende: Alle| |1 dag| 7 dager| 14 dager| 30 dager|