Den Norske Kirke i Drammen

Drammen Kirkelige Fellesråd
Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Tlf: 32 98 91 00, Faks: 32 98 91 01
E-post: drammen.prosti@drammen.kirken.no
fellesraadet@drammen.kirken.no


Du er her: Startside

Kalender


Dato Tid Arr. Sted
23.04.2017 11.00 Gudstjeneste for små og store Fjell kirke
23.04.2017 11.00 Familiemesse Bragernes kirke
23.04.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
23.04.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
23.04.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
23.04.2017 11.00 Gudstjeneste med St. Georgfeiring i samarbeid speiderne - 2. søndag i påsketiden Åssiden Kirke
27.04.2017 11.30 Gudstjeneste i Fjordparken Tangen
27.04.2017 12.15 Gudstjeneste i Åskollen Bo- Og Servicesenter Tangen
30.04.2017 11.00 Gudstjeneste - 3. søndag i påsketiden Åssiden Kirke
30.04.2017 11.00 Gudstjeneste i Fjell kirke Fjell
30.04.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
30.04.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
30.04.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
30.04.2017 18.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
04.05.2017 12.15 Gudstjeneste i Åskollen Bo- Og Servicesenter Tangen
07.05.2017 11.00 Gudstjeneste på 4. søndag i påsketiden Åssiden kirke
07.05.2017 11.00 Jubileumsgudstjeneste i Strømsø Fjell
07.05.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
07.05.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Menighet I Strømsø Kirke Tangen
07.05.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
14.05.2017 11.00 Gudstjeneste for små og store Fjell kirke
14.05.2017 11.00 Familiegudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
14.05.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
14.05.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
14.05.2017 11.00 Gudstjeneste i samarbeid med 6 åringer - 5. søndag i påsketiden Åssiden Kirke
17.05.2017 08.45 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
17.05.2017 08.45 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Tangen
18.05.2017 11.30 Gudstjeneste i Fjordparken Tangen
18.05.2017 12.15 Gudstjeneste i Åskollen Bo- Og Servicesenter Tangen
21.05.2017 11.00 Gudstjeneste på 6. søndag i påsketiden Åssiden kirke
21.05.2017 11.00 Gudstjeneste i Fjell kirke Fjell
21.05.2017 11.00 Familiegudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
21.05.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
21.05.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
25.05.2017 11.00 Gudstjeneste - Kristi Himmelfartsdag Åssiden Kirke
25.05.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kapell Tangen
25.05.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
28.05.2017 11.00 Gudstjeneste søndag før pinse Åssiden kirke
28.05.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
28.05.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
28.05.2017 18.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
30.05.2017 17.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
04.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Menighet I Tangen Kirke Strømsø
04.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
04.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
05.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Bragernes Kirke Tangen
05.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
08.06.2017 12.15 Gudstjeneste i Åskollen Bo- Og Servicesenter Tangen
11.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kapell Tangen
11.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Gulskogen Gård Strømsgodset
11.06.2017 18.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
11.06.2017 18.00 Gudstjeneste i Tangen Menighet I Strømsø Kirke Tangen
14.06.2017 19.00 Gudstjeneste i Tangen Kapell Tangen
18.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
18.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Tangen
18.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
22.06.2017 11.30 Gudstjeneste i Fjordparken Tangen
22.06.2017 12.15 Gudstjeneste i Åskollen Bo- Og Servicesenter Tangen
25.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
25.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Menighet I Strømsø Kirke Tangen
25.06.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
02.07.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Strømsø
02.07.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
09.07.2017 11.00 Gudstjeneste i Fjell Kirke Strømsø
09.07.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
16.07.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
16.07.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
23.07.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Strømsø
23.07.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
30.07.2017 11.00 Gudstjeneste i Fjell Kirke Strømsø
30.07.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
06.08.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
06.08.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
13.08.2017 11.00 Gudstjeneste i Tangen Kirke Strømsø
13.08.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
20.08.2017 11.00 Gudstjeneste i Skoger Gamle Kirke Strømsø
20.08.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
27.08.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
27.08.2017 18.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
02.09.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
02.09.2017 13.30 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
03.09.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
03.09.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
10.09.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Menighet I Tangen Kirke Strømsø
10.09.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
17.09.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
17.09.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
24.09.2017 18.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
24.09.2017 18.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
01.10.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
01.10.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
08.10.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Menighet I Tangen Kirke Strømsø
08.10.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
11.10.2017 19.00 Gudstjeneste i Tangen Kapell Tangen
15.10.2017 11.00 Familiegudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
15.10.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
22.10.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
22.10.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
29.10.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
29.10.2017 18.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
05.11.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
05.11.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
12.11.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Menighet I Tangen Kirke Strømsø
12.11.2017 18.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
19.11.2017 11.00 Familiegudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
19.11.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
26.11.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
26.11.2017 18.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
03.12.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
03.12.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
10.12.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Menighet I Tangen Kirke Strømsø
10.12.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
17.12.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Bo- Og Servicesenter Strømsø
17.12.2017 18.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
24.12.2017 12.00 Gudstjeneste i Strømsø Bo- Og Servicesenter Strømsø
24.12.2017 14.30 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
24.12.2017 15.00 Familiegudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
24.12.2017 16.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
25.12.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsø Kirke Strømsø
25.12.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset
31.12.2017 11.00 Gudstjeneste i Strømsgodset Kirke Strømsgodset

Kommende: Alle| |1 dag| 7 dager| 14 dager| 30 dager|